Vohlnejdens ungdomsförening rf

Bild: Vohlnejdens ungdomsförening rf

Föreningsinfo
Volsvägen 688, 02550 Evitskog
Telefon: 0500817 699
E-post: kaj.nurmi( at )kolumbus.fi
www.vohlsnejdensundomsforening.fi
Tillhörighet: Nylands Svenska Ungdomsförbund, KNUF

Verksamhet
Huvudsaklig verksamhet: Barnverksamhet, Byaverksamhet, Hembygdsverksamhet, Marknader & loppis, Motion & idrott, Resor, Ungdomsverksamhet
Övrig verksamhet: Supé
Inventarier: Dansgolv, Grill, Gräsklippare, Köksutrustning, Ljudanläggning, Musikanläggning, Scen, Servis, Storköksutrustning

Kontaktperson
Kaj Nurmi
Telefon: 0500-817 699
E-post: kaj.nurmi( at )kolumbus.fi
Vohlsnejdens ungdomsförening