Medlemsavgiften för år 2018
Medlemsavgiften är den samma som för senaste år m.a.o.
5 euro för fullvuxen och 1 euro för barn under 15 år.
Kontonumret är 405520-56529.(FI15 4055 2050 0065 29)
För under 29- åriga är det viktigt att anteckna födelsetiden.
Våra kommunala bidrag är nämligen beroende av  medlemmars åldersstruktur.

Vuoden 2018 jäsenmaksu
Jäsenmaksu on sama kun viime vuonna eli
5 euroa aikuiselta ja 1 euro lapselta joka on alle 15 vuotta.
Tilinumeromme on 405520-56529.(FI15 4055 2050 0065 29)
Alle 29-vuotiaitten osalta on tärkeää että ilmoitatte syntymäajan.
Jäsenemme ikärakenne vaikuttaa kunnallisiin avustuksiimme.

 

SOPPLUNCH / KEITTOLOUNAS

LÖRDAGEN DEN 13.4.2019 KL. 13-15 PÅ BYGDEBO

LAUANTAINA 13.4.2019 KLO. 13–15 BYGDEBOSSA

Volsvägen 688 / Volsintie 688

SAFT / MEHUA, KAFFE / KAHVIA, BULLAR / PULLIA

 

10 euro fullvuxen, 5 euro 12–7 år, under 7 år gratis

10 euroa aikuinen, 5 euroa 12-7 v. ja alle 7 vuotta vanhoille ilmainen

Anmälningar/ Ilmoittautumiset : Kajtsu 0500-817 699 kaj.nurmi(at)kolumbus.fi

Messilä-Ski !

Skidbussen till Messilä startar oxo i år. Lördagen den 9.3 kl.08.00 är vi på väg.
Anmäl dig till Kaj Nurmi, 0500-817 699 eller kaj.nurmi@kolumbus.fi
Ännu hinner du med.

Hiihtobussi Messilään lähtee tänäkin vuonna. Lauantaina 9.3.kl. 08.00 ollaan jo matkalla.
Ilmoittaudu soittamalla Kaj Nurmelle 0500-817699 tai e-mail kaj.nurmi@kolumbus.fi
Vielä ehdit mukaan.

Föreningens vårmöte hålls tisdagen den 27.3.2018 kl.19 på Bygdebo Volsvägen 688 i Kyrkslätt


På mötet behandlas de stadgeenliga ärendena.
Naturligtvis bjuder vi också på kaffe med dopp.
Hjärtligt välkomna.
Styrelsen för Vohlsnejdens Ungdomsförening r.f.

 

Vohlsnejdens ungdomsförening