Medlemsavgiften för år 2019
Medlemsavgiften är den samma som för senaste år m.a.o.
5 euro för fullvuxen och 1 euro för barn under 15 år.
Kontonumret är 405520-56529.(FI15 4055 2050 0065 29)
För under 29- åriga är det viktigt att anteckna födelsetiden.
Våra kommunala bidrag är nämligen beroende av  medlemmars åldersstruktur.

Vuoden 2019 jäsenmaksu
Jäsenmaksu on sama kun viime vuonna eli
5 euroa aikuiselta ja 1 euro lapselta joka on alle 15 vuotta.
Tilinumeromme on 405520-56529.(FI15 4055 2050 0065 29)
Alle 29-vuotiaitten osalta on tärkeää että ilmoitatte syntymäajan.
Jäsenemme ikärakenne vaikuttaa kunnallisiin avustuksiimme.

 

Teater på Bygdebo!

Farsdagslunch     Isänpäivän lounas

Bygdebo, Volsvägen 688/Volsintie 688

Söndagen den 10.11.2019.

Sunnuntaina   10.11.2019.

 

I  Dukningen /    I Kattaus  kl. 12.30

II Dukningen/ II Kattaus klo. 14.30

Priset 20 €, 7-14 år 10 €, under 7 år gratis

Hinta 20 €, 7-14 v. 10 €, alle 7 maksutta  

 

Förhandsreserveringar/ Etukäteisvaraukset

Kaj Nurmi 0500-817 699, kaj.nurmi@kolumbus.fi

Arr./Järj:  

Vohlsnejdens ungdomsförening