Bygdebo för uthyrning

Reservera Bygdebo för din fest
Ring Kaj Nurmi
0500-817 699 eller
e-mail kaj.nurmi@kolumbus.fi
Volsvägen 688
02550 Evitskog

Bygdebon vuokraus

Varaa Bygdebo juhlia varten
Soita Kaj Nurmi
0500-817 699 tai
sähköpostilla:
kaj.nurmi@kolumbus.fi
Volsintie 688
02550 Evitskog

www.päivyri.fi

Vohlsnejdens ungdomsförening