VOHLSNEJDENS UNGDOMSFÖRENInG R.F. [VUF) i KORTHET

Bakgrund

Vohlsnejdens ungdomsförening kan anses vara en följd av den s.k. Porkkalaparentesen. Den 21 december 1947 sammankallade Mellersta Kyrkslätt ungdomsförening föreningsaktiva till Vols folkskola för att besluta om föreningens fortsatta verksamhet. Föreningen hade 1944 mistat sitt föreningshus Ljungheda samt en stor del av sitt verksamhetsområde. Mötet beslöt enhälligt att fortsätta med verksamheten. Av Volsgård arrenderades ett område på 50 år och för de pengar som erhållits i ersättning för det föreningshus som blivit kvar på Porkalasidan, byggde man ett nytt föreningshus, som också fick namnet Ljungheda. Då gamla Ljungheda vid ingången av 1956 kom tillbaka, blev det aktuellt att flytta tillbaks. När Mellersta Kyrkslätt uf slutligen 1958 flyttade tillbaks till “gamla” Ljungheda, blev det aktuellt att bilda en ny förening i vols Ljungheda. Föreningen som fick namnet Vohlsnejdens ungdomsförening höll sitt första årsmöte den 22 februari 1958 på nya Ljungheda, som nu fick namnet Bygdebo. Under årens lopp har föreningen sysslat med allslags uf-verksamhet d.v.s. teater spelklubbar, fester, disco, tävlingar i alla former, bingo, resor m.m. m.m. på 60-talet var föreningen platsarrangör for UFAK:s (ungdomsföeningarnas automobilklubb) isbanelopp.

Som ordförande i föreningen har varit:
Rolf Sandström 1957-1959
Karl-Erik Bergström 1960-1969
Kalevi Männikkö 1970-1972
Thorleif Tverin 1973-1974
Boris Bergström 1975-1983
Kim Männikkö 1984-1991
Clara Winqvist 1992-1999
Kaj Nurmi 2000-2004
Bodil Kalmari 2004-2011

Michael Sivaro 2012-2013 

Kaj Nurmi 2014-

 

 

Vohlsnejdens ungdomsförening